Златна пръчица – Solidago Virga Aurea Златна пръчица – Solidago Virga Aurea

Златната пръчица е многогодишно тревисто растение с право стъбло, високо до 1 м. В долната му част листата са големи, с дълги дръжки, а в горната - дребни, ланцетовидни, назъбени, с къса дръжка или приседнали. Цветовете са яркожълти, събрани в съцветие кошничка, като периферните цвето...

Змийско Мляко – Chelidonium Majus Змийско Мляко – Chelidonium Majus

Змийското мляко е многогодишно тревисто растение, високо до 1 м, с изправено, в горната си част разклонено стъбло. Долните му листа са с дръжки, а стъблените са приседнали. Петурата им е нежна, лировидна, нечифтопересто разсечена на 5 дяла, с неравен, едро назъбен ръб, отгоре зелена, ...

Зайча сянка – Asparagus Officinalis Зайча сянка – Asparagus Officinalis

Зайчата сянка е многогодишно тревисто растение с тънки, голи стъбла, високи до 1 м. Листата са нишковидни, наподобяващи зелени клончета, излизат от пазвите на люсповидни листенца, като заменят същинските листа. Растението е двудомно, през третата година цъфти с дребни, жълтозелени, ед...

Жиловлек – Plantago Major,P. Lanceolata Жиловлек – Plantago Major,P. Lanceolata

Едролистният жиловлек е малко, многогодишно, тревисто растение с безлистно стъбло, високо до 30 см. Листата са събрани при основата във вид на розетка. Те са с широко овална, целокрайна, слабо окосмена петура, отведнъж стеснени в дълга дръжка, със силно изпъкващи дъговидни жилки (успо...

Жълто Прозорче (Жълта тлъстига) –Sedum Acre Жълто Прозорче (Жълта тлъстига) –Sedum Acre

Жълтото прозорче е многогодишно тревисто растение с разклонено от основата и отчасти пълзящо стъбло, високо до 15 см. Листата са месести, последователни, закръглени, яйцевидно цилиндрични, без дръжка и с парлив вкус. Цветовете са жълти, събрани в сенниковидни съцветия. Имат пет листна...

Жълта Тинтява – Gentiana Lutea Жълта Тинтява – Gentiana Lutea

Жълтата тинтява е многогодишно тревисто растение. Под земята растението развива късо, цилиндрично, напречно набраздено коренище - на върха с остатъци от листа и стъбла. Коренището преминава в дълъг до 1 м, дебел до 2,5 см, слабо разклонен месест корен. Коренът и коренището отвън са ка...

Жълта Комунига – Melilotus Officinalis Жълта Комунига – Melilotus Officinalis

Жълтата комунига е тревисто двугодишно растение с разклонено стъбло, високо до 1 м. Листата са прикрепени на дълги дръжки, триделни, по ръба назъбени, с по два целокрайни прилистника. Цветовете са жълти, събрани в редки съцветия. Цветът има устройството на пеперудоцветните. Плодът e...

Жълт Кантарион (Звъника) – Hypericum Perforatum Жълт Кантарион (Звъника) – Hypericum Perforatum

Жълтият кантарион е многогодишно тревисто растение с изправено, силно разклонено в горната си част, кръгло, червеникаво стъбло, високо до 50-60 см. Листата са срещуположни, приседнали, овално елиптични до овално ланцетни, целокрайни, дълги 13 см. Гледани срещу светлината, те изглеждат...

Жаблек - Galega Officinalis Жаблек - Galega Officinalis

Жаблекът е многогодишно тревисто растение с голо стъбло, високо до 1 м. Листата са текоперести, последователни, с 11 — 17 елипсовидни или ланцетовидни листчета, снабдени по върховете с шипчета, като отделната страна са с изпъкнало жилкуване.
Цветовете са лилаво-сини, събрани в гроздо...

Ефедра – Ephedra Vulgaris Ефедра – Ephedra Vulgaris

Ефедрата е храст, който достига на височина до 1,5 м, Той е силно разклонен, с къси, зелени, членести клончета и недоразвити листа с вид на ципести люспи, разположени в основата на клончетата. Цветовете са еднополови, дребни, събрани в малки класчета в пазвите на листата Мъжките се съ...

Дяволска уста - Leonurus Cardiaca Дяволска уста - Leonurus Cardiaca

Дяволската уста е многогодишно тревисто растение, високо 50—120 см, с право, четири ръбесто, надлъжно набраздено, кухо и покрито с власинки стъбло. Листата са на дълги дръжки, голи или покрити с власинки, като долните са дланевидни, 5-делни, в основата сърцевидни, а горните —овално ла...

Дилянка – Valeriana Officinalis Дилянка – Valeriana Officinalis

Дилянката е многогодишно тревисто растение с право, просто, цилиндрично, надлъжно набраздено стъбло, високо до 1 — 1,5 м. Листата й са текоперести, долните - с дръжки, а горните - седящи. Цветовете са дребни, белезникави или бледорозови, събрани в големи щитовидни полусенници. Плодът ...

Див Кестен – Aesculus Hippocastanum Див Кестен – Aesculus Hippocastanum

Дивият кестен е дърво с голяма, добре облистена корона. Достига на височина до 30 м. Листата са с дълги дръжки, дланевидно перести, със 7—9 дяла. Листчетата са заострени и леко назъбени. Цветовете са бели (с червеникаво петно) или розови (с жълто петно), събрани в конусовидни, изправе...

Гръмотрън – Ononis Hircina Гръмотрън – Ononis Hircina

Гръмотрънът е разклонен храст, висок до 80 см. Развива късо, тъмнокафяво коренище и странични разклонени корени. Долните и средните листа са триделни, а горните - прости, снабдени с прилистници. Дяловете са овални, по края остро назъбени, от двете страни окосмени, лепкави, с неприятна...

Градински Чай – Salvia Officinalis Градински Чай – Salvia Officinalis

Градинският чай е многогодишно полу-храстовидно растение с многобройни, разклонени, вдървенели в основата си, тревисти в горната си част, четири ръбести, окосмени стъбла. На височина достига до 1 м. Листата са срещуположни, продълговати или ланцетни, стеснени в основата си, тъпо назъб...

Горска Ягода – Fragaria Vesca Горска Ягода – Fragaria Vesca

Горската ягода е многогодишно тревисто растение с пълзящи стъбла. Листата имат дълги дръжки и се състоят от три яйцевидни, назъбени листчета. Листните дръжки и стъблото са рядко окосмени. Цветовете са бели, с пет листна чашка, петлистно венче и многобройни тичинки.
Плодът се състои о...

Горицвет – Adonis Vernalis Горицвет – Adonis Vernalis

Горицветът е многогодишно тревисто растение. Стъблото му излиза от много главесто коренище. Високо е до 40 см, покрито с власинки, слабо разклонено, гъсто облистено, в основата си почти голо. Листата са тройно до четворно тънко пересто нарязани, а отделните листчета - тесни, заострени...

Глухарче – Taraxacum Officinale Глухарче – Taraxacum Officinale

Глухарчето е многогодишно тревисто растение късо, просто коренище, което преминава в дебел месест корен. От коренището се развива при основата розетка от листа. Петурата им е неправилно нарязана на едри, насочени надолу заострени дялове. От средата на розетката се развива голо, безлис...

Върбинка – Verbena Officinalis Върбинка – Verbena Officinalis

Върбинката е многогодишно тревисто растение с право, четири ръбесто, разклонено стъбло, високо до 1м. Листата са срещуположни, яйцевидно ланцетни, грапави, покрити с власинки, долните са едри, а горните дребни, седящи. Цветовете са розови или лилави, събрани в класовидни съцветия. Чаш...

Вълча ябълка – Aristolochia Clematitis Вълча ябълка – Aristolochia Clematitis

Вълчата ябълка е многогодишно тревисто растение, което развива право, неразклонено, набраздено, късо, пълзящо коренище. Листата са сърцевидно-бъбрековидни, последователни, жълтозелени, с изпъкнало по долната им страна жилкуване. Отгоре са по-тъмни, отдолу по-светли. Цветовете са жълти...

Вратига – Tanacetum Vulgare Вратига – Tanacetum Vulgare

Вратигата е многогодишно тревисто растение със силно разклонено в горната си част стъбло, достигащо на височина до 1 м. Листата са последователни, текоперести, отгоре тъмнозелено, отдолу по-светли, долните с дръжки, а горните приседнали. Листчетата са продълговати, заострени, по ръба ...

Великденче – Veronica Officinalis Великденче – Veronica Officinalis

Великденчето е многогодишно тревисто растение с пълзящо или повдигнато стъбло, високо до 30см. Листата са елипсовидни или обратно яйцевидни, назъбени, окосмени, с къса дръжка. Цветовете са бледо сини, събрани в гроздовидни съцветия, с 4 листна чашка, 4 листно венче и две тичинки. Плод...

Водна детелина – Menyanthes Trifoliata Водна детелина – Menyanthes Trifoliata

Водната детелина е многогодишно, тревисто, блатно растение с пълзящо коренище. От леко приповдигнатия връх на коренището се развива високо до 30см безлистно стъбло, на върха, на което са разположени цветове, събрани в съцветия. Листата са големи и са прикрепени направо върху коренищет...

Бяла бреза – Betula Alba Бяла бреза – Betula Alba

Бялата бреза е дърво, високо до 20-30 м, с бяла кора, която е напречно напукана и се лющи в хоризонтална посока на ивици. Листата са почти ромбични, с дълги дръжки, заострени, двойно назъбени, отдолу светлозелени, отгоре тъмнозелени и лъскави. Младите листа са слабо окосмени и отделят...

Бял равнец – Achillea Millefolium Бял равнец – Achillea Millefolium

Белият равнец е тревисто растение с право стъбло, високо до 50 см. На върха на стъблото са събрани цветните кошнички във формата на гъст щит. Листата са последователни, двойно до тройно пересто нарязани, с линейно заострени листчета. Цветните кошнички са дребни и бели. Обвивката им се...

Бял оман – Inula Helenium Бял оман – Inula Helenium

Белият оман е многогодишно тревисто растение с право, разклонено, високо до 2 м стъбло. Долните листа са едри, продълговати, на върха стеснени, неравномерно назъбени и от долната им страна сиво окосмени. Цветовете са събрани по върха в съцветие кошничка. Периферните цветове на кошничк...

Бял имел – Viscum Album Бял имел – Viscum Album

Белият имел е малко, двудомно, вечнозелено, силно разклонено храстче. Той паразитира върху клоните на овощните и диворастящите дървета – предимно иглолистните, с помощта на хаустории, които проникват по кората и дават разклонения в дървесината. Стъблото е голо, цилиндрично, с жълто зе...

Бял бор – Pinus Silvestris Бял бор – Pinus Silvestris

Белият бор е вечно зелено, смолисто, право, еднодомно дърво, достигащо на височина до 30 м. Кората в долната част е сива и напукана, а в горната – светло кафява. Листата са игловидни, разположени по две, отвън заоблени, а отвътре вдлъбнати, с ципести люспи в основата. Мъжките цветове ...

Брош - Rubia Tinctorum Брош - Rubia Tinctorum

Брошът е многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и четири ръбесто, по ръбовете бодливо стъбло, високо до 1,5 метра, дебело около 0,5 см. Листата са ланцетовидни, наредени по стъблото по 4 до 6 в прешлени. Цветовете са жълтозелени, дребни, събрани по няколко в метловидни полу...

Босилек - Ocimum Basilicum Босилек - Ocimum Basilicum

Босилекът е едногодишно тревисто растение с четири ръбесто, разклонено стъбло, високо до 60 см. Листата са срещуположни, яйцевидни, рядко назъбени, с дълги дръжки. Цветовете са бели или розово-виолетови, разположени на групи по 6 в пазвите на листата, с 5 листно венче и 4 тичинки. Пло...

Божур – Paeonia Peregrina Божур – Paeonia Peregrina

Божурът е тревисто, многогодишно растение с голо, право стъбло, високо до 1 м, с кърваво червени цветове. Листата са последователно наредени, тъмнозелено, неправилно нарязани на върха. Цветът е с пет листна чашка с 8-12 венечни листа, многобройни тичинки и много плодници. Семената са ...

Анасон – Pimpinella anisum Анасон – Pimpinella anisum

Анасонът е едногодишно, тревисто растения. Стъблото му е изправено, цилиндрично, достигащо на височина до 60см. В горната си част то е разклонено и голо. Листата на анасона са с различна форма, долните са закръглени, сърцевидни, едро назъбени, с дълги дръжки. Средните са плитко тридел...

Начало | Хранене | Рецепти | Планиране | Измервания | Статистика | За Контакт
CalorienBalans.com 2009 © Всички права запазени.