Хранене
1. Планирана, оставаща и консумирана храна за днес Планирана, оставаща и консумирана храна за днес
 • Планирана - Виждате какво количество Протеини, Мазнини, Въглехидрати и К.Калории сте планирали да консумирате дневно.
 • Консумирана - Това е количеството, което сте консумирали до този момент за днес.
 • Оставаща - Виждате разликата между това, което сте планирали да консумирате дневно и това, което реално сте консумирали до този момент. Стойностите за Протеини, Мазнини, Въглехидрати и К.Калории ви показват колко още ви остава да консумирате за днес според вашият план.
2. Въведи вид и количество на консумирана храна Въведи вид и количество на консумирана храна
 • Записвате храната, която сте консумирали за дадено хранене (закуска, обяд или вечеря).
 • Избирате храната и въвеждате количеството, което сте консумирали от нея. Потвърждавате с бутона „Въведи”.
 • Под „Моментна консумация” виждате количеството, храната, протеините, мазнините, въглехидратите и к. калориите, които се съдържат в консумираното от вас количество храна.
 • След като сте записали всичката храна, която сте приели за дадено хранене трябва да го потвърдите.
 • Въвеждате часът на хранене (полето за час се попълва с текущия, за ваше улеснение) и потвърждавате с бутона „Потвърди консумация”.
3. Въведи вид и количество на консумирана добавка Въведи вид и количество на консумирана добавка
 • Записвате хранителните добавки, които сте консумирали за деня.
 • Избирате хранителната добавка, въвеждате количеството, посочвате в какви мерни единици се измерва както и часът, когато сте я консумирали.
 • Потвърждавате с бутона „Въведи”.
4. Днешна консумация на храна Днешна консумация на храна
 • В по-тъмен шрифт виждате храненията за съответния ден в колко часът са били те, както и какво количество Протеини, Мазнини, Въглехидрати и К.Калории е съдържало съответното хранене.
 • Под всяко хранене се показва каква храна, количество, Протеини, Мазнини, Въглехидрати и К.Калории е съдържало то.
5. Днешна консумация на хранителни добавки Днешна консумация на хранителни добавки
 • Показва в колко часа какви хранителни добавки сте консумирали.
Рецепти
1. Състави рецепта или Добави храна Състави рецепта или Добави храна
 • Избирате дали да съставите нова рецепта или да добавите своя храна.
2. Съставяне на рецепта Съставяне на рецепта
 • Избирате храна, попълвате количеството нужно за тази рецепта и потвърждавате с бутона „Въведи”.
 • Повтаряте това въвеждане докато изброите всички съставки (храни) и техните количества нужни за вашата рецепта.
 • Под „Съставки на рецептата” виждате количеството и храната, които сте въвели до този момент за вашата рецепта.
 • С Изтрий може да изтриете дадена съставка (храна) от нея.
 • След като сте сигурни, че сте изброили всички съставки може да потвърдите вашата рецепта.
 • Попълвате наименование на вашата рецепта и потвърждавате с бутона „Потвърди”.
3. Добавяне на храна Добавяне на храна
 • Имате възможност да добавите своя собствена храна към съществуващата база данни.
 • Въвеждате количеството Протеини, Мазнини и Въглехидрати, които се съдържат в 100 грама продукт от храната, която искате да добавите, въвеждате име на храната и потвърждавате с бутона „Въведи”.
 • Количеството К.Калории за храната, която сте добавили се изчислява автоматично, като се взема предвид, че 1 грам Протеини=4.1 К.Калории, 1грам Мазнини = 9.1 К.калории и 1грам Въглехидрати=4.1 К.Калории.
4. Въведи хранителна добавка Въведи хранителна добавка
 • Попълвате списъкът с вашите хранителни добавки.
 • В последствие тези добавки могат да бъдат записвани като консумирани от страницата „Хранене”.
5. Рецепти на потребителя Рецепти на потребителя
 • Виждате списъкът с рецептите, които сте дефинирали до този момент.
 • В по-тъмен шрифт виждате името на рецептата и какво количество Протеини, Мазнини, Въглехидрати и К.Калории се съдържат в 100 грама от нея.
 • В по-светъл шрифт виждате от какви съставки (храни) и какво количество сте приготвили тази рецепта.
6. Храни на потребителя Храни на потребителя
 • Виждате храните който вие сте дефинирали.
7. Списък от дефинирани хранителни добавки Списък от дефинирани хранителни добавки
 • Виждате списъкът с вашите хранителни добавки. Попълвате го от тук.
Планиране
1. Последна планирана консумация Последна планирана консумация
 • Виждате на коя дата последно сте си съставили план, колко калории да консумирате дневно.
 • Виждате съотношението на Протеините, Мазнините и Въглехидратите спрямо дневния планиран калориен прием.
2. Калкулатор за калории Калкулатор за калории
 • С помощта на калкулатора за калории може да изчислите вашият дневен Активен енергиен разход.
 • Активният енергоразход ви показва от какво количество енергия (К.Калории) се нуждае вашето тяло, за да запази текущото си тегло.
 • Ако искате да отслабнете трябва да консумирате по малко К.Калории от вашият Активен енергоразход, ако искате да напълнеете консумираните калории трябва да бъдат повече от Активния ви енергоразход.
 • Ако сте регистриран потребител стойностите за „Пол”, „Височина” и „Години” се попълват автоматично с тези, който сте въвели при регистрация, а стойността за тегло се попълва от вашето последно измерване.
 • Избирате вашата активност и натискате бутона „Изчисли”.
 • Активността може да се интерпретира по следния начин:
  • Никаква – Не работите тежка физическа работа и не спортувате (работа в офис).
  • Ниска – Спортувате рядко или не повече 1-2 пъти на седмица.
  • Средна - Занимавате се със спорт средно по 3-4 пъти в седмицата.
  • Висока - Спортувате 5-6 дена от седмицата.
  • Екстремна-Работите тежка физическа работа или спортувате всеки ден.
3. Планирай консумация Планирай консумация
 • Имате възможност да планирате колко К.Калории да консумирате дневно.
 • Процентите, които може да зададете на Протеините, Мазнините и Въглехидратите показват какво количество от консумираната енергия (К.Калории) дневно трябва да бъдат доставяни от тях.
 • Различните диети препоръчват различно процентно съдържание на тези съставки.
Измервания
1. Измервания и поставени цели Измервания и поставени цели
 • Виждате параметрите на тялото, когато сте си поставили дадена цел.
 • Виждате своите измервания както и целите, които сте си поставили да постигнете.
 • Под „Начално измерване” виждате какви са били параметрите на вашето тяло, когато сте си поставили да следвате дадена цел.
 • Под „Последно направено измерване” виждате параметрите на измерването, което сте направили последно. Това измерване се приема за текущо.
 • Под „Поставен Цел” виждате тези параметри, към които се стремите, както и датата, на която се предполага да постигнете тази цел.
2. Параметри на тялото Параметри на тялото
 • Записвате ново измерване или поставяте нови цели.
 • За целта попълнете параметрите, които искате да следите и потвърдете с бутона „Потвърди...”.
 • Не е нужно да попълвате всички параметри тези, които не ви интересуват, прост оставете празни.
Статистика
1. Изведи статистика Изведи статистика
 • Извеждате статистика за посочения период.
 • Избирате начална и крайна дата, избирате дали да видите информацията за хранене, измервания или и двете заедно.
 • Натискате бутона „Покажи”, статистиката за избрания период се извежда.
2. Измервания за периода dd.mm.yyyy-dd.mm.yyyy Измервания за периода
 • Виждате какви измервания сте направили за съответния период.
3. Консумирана храна за периода dd.mm.yyyy-dd.mm.yyyy Консумирана храна за периода
 • Виждате какво количество Протеини, Мазнини, Въглехидрати и К.Калории сте консумирали за съответния ден.
 • При избор на ден, виждате подробна статистика за съответния ден (каква храна и какви хранителни добавки сте консумирали).
4. Консумирана храна на dd.mm.yyyy Консумирана храна
 • Подробна статистика за избрания ден.
5. Консумирани хранителни добавки на dd.mm.yyyy Консумирани хранителни добавки
 • Статистика за консумираните хранителни добавки за избрания ден.
Начало | Хранене | Рецепти | Планиране | Измервания | Статистика | За Контакт
CalorienBalans.com 2009 © Всички права запазени.